therapie

De logopedist/stottertherapeut doet onderzoek en bekijkt hoe het broddelen zich heeft ontwikkeld en in welke fase het zich bevindt.  De therapie wordt daarop afgestemd. 

Terug